"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Verplichting tot opzegging dienstverband dat vóór 1 juli 2015 slapend is geworden?

30 / 03 / 2020
Juridisch

De Hoge Raad heeft bepaald dat de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer door de werkgever moet worden opgezegd zodra is voldaan aan de voor opzegging geldende vereisten. Wat nu als het opzegverbod vóór 1 juli 2015 is geëindigd maar de werkgever pas na 1 juli 2015 voldeed aan de voorwaarden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst?

Lees verder

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet bij arbeidsongeschiktheid van uitzendwerknemer

22 / 03 / 2020
Juridisch

De CAO-bepaling die stelt dat de als uitzendovereenkomst aan te merken arbeidsovereenkomst tussen een uitzendbureau en een uitzendkracht, in geval van arbeidsongeschiktheid eindigt als in die uitzendovereenkomst het zogenaamde “uitzendbeding” (inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de inlener op verzoek van de inlener eindigt) is opgenomen, is in strijd met het wettelijke opzegverbod tijdens ziekte, voor zover die bepaling inhoudt dat de arbeidsovereenkomst ook in geval van arbeidsongeschiktheid van rechtswege eindigt.

Lees verder

Huurprijs en het coronavirus

19 / 03 / 2020
Juridisch

De overheid heeft diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in de tijd te temporiseren. Die maatregelen zijn ongekend. Voor huurders en verhuurders is de vraag voor wiens rekening en risico deze maatregelen komen. Ook juridisch brengt het coronavirus veel onzekerheid met zich mee. Tijd voor een eerste verkenning.

Lees verder

Vragen van werkgevers over het coronavirus (en antwoorden)

3 / 03 / 2020
Juridisch

Onderstaand artikel is geschreven door en onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.