Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 13/07/2015 - Juridisch

Knelpunten levenstestament

Juridisch

Minister Ard van der Steur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verheugd dat alle betrokken partijen samenwerken om van het levenstestament een succes te maken. Dit zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief gaat Van der Steur verder in op knelpunten bij de uitvoering van het levenstestament en de oplossingen die hiervoor zijn gevonden.

Een van de knelpunten had betrekking op banken die een volmacht in een levenstestament niet accepteerden op het moment dat de volmachtgever wilsonbekwaam was. In zijn brief verwijst Van der Steur naar het nieuwe model levenstestament van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat inmiddels wel door banken wordt geaccepteerd. De minister geeft ook aan dat de KNB op dit moment samen met de rechtspraak onderzoekt of kantonrechters inzage kunnen krijgen in het CLTR. Omdat kantonrechters steeds meer rekening houden met de inhoud van het levenstestament moeten zij ook bekend zijn met de inhoud hiervan.

Van der Steur vertelt de Kamer verder over de manier waarop de KNB de kwaliteit van de uitvoering van het levenstestament bevordert en optimaliseert. Zo refereert hij aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en het opzetten van voorlichtingscampagnes en de cursussen en expertmeetings waarbij uitwisseling van ervaringen, maar ook de in inventarisatie van nieuwe knelpunten speerpunten zijn. De KNB startte in maart een campagne rondom de mogelijkheden van het levenstestament. Op die manier kunnen eventuele nieuwe knelpunten tijdig worden gesignaleerd en opgelost en kunnen nieuwe ontwikkelingen worden verwerkt in het model levenstestament. De minister blikt in dit verband terug op de in maart door de KNB georganiseerde expertmeeting. Daar bleek behoefte te zijn aan ondersteunend materiaal voor bij het levenstestament betrokken partijen, zoals een afzonderlijke handleiding voor de gevolmachtigde, voor de toezichthouder en voor medewerkers in de zorg. De KNB gaat aan de slag met de ontwikkeling van dat materiaal.

Bron: www.SRA.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.