Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 12/09/2020 - Juridisch

Recht op tegemoetkoming in loonkosten op grond van NOW bij fout in loonopgave?

Juridisch

Het UWV had de aanvraag van een werkgever voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW terecht afgewezen op grond van het feit dat de werkgever in januari 2020 en november 2019 geen loon had aangegeven. Dat de accountant een fout had gemaakt bij de loonopgave was geen reden om de subsidie toch toe te kennen.

 

Een jong bedrijf had als gevolg van de coronacrisis te maken gekregen met een aanzienlijke omzetdaling. Het bedrijf had daarom bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 aangevraagd op grond van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging tot behoud van werkgelegenheid (NOW-1). De NOW-1 geeft recht op een subsidie ter grootte van drie maal het loon over de maand januari 2020 of, als er geen loonsom in januari 2020 is, drie maal het loon over de maand november 2019. Het UWV had de subsidieaanvraag afgewezen omdat uit de loonaangifte van de werkgever niet gebleken was dat de werkgever in januari 2020 of november 2019 een loonsom had gehad.

In bezwaar voerde de werkgever aan dat er in januari 2020 wel loon was betaald, maar dat daar als gevolg van een fout van de accountant nog geen loonopgave van was gedaan. Het UWV verklaarde het bezwaar ongegrond omdat de NOW-1 bepaalt dat correcties van loonopgaven die na 15 maart 2020 worden gedaan, niet meer in aanmerking worden genomen.

De werkgever stelt vervolgens beroep in bij de rechtbank en vraagt een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter wijst het beroep echter af omdat in de regeling nu eenmaal (ter beperking van risico’s van fraude en misbruik) is bepaald dat correcties van de loonsom na 15 maart 2020 niet meer in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de loonsom. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de loonaangifte, ook als daarbij gebruik wordt gemaakt van een accountant. Er is daarom geen sprake van een uitzonderlijke situatie en bovendien kent de regeling geen hardheidsclausule.
De gevorderde voorlopige voorziening wordt afgewezen en het beroep wordt meteen ook ongegrond verklaard.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.