Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 18/12/2019 - Juridisch

Slapende dienstverbanden: nog deze maand actie vereist?!

Juridisch

Op 13 december 2019 heeft
minister Koolmees duidelijkheid gegeven over slapende dienstverbanden en de
Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
Door de wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding per 1 januari
2020 was er namelijk onduidelijkheid over de vraag of het UWV bij een
beëindiging hooguit de ‘nieuwe’ transitievergoeding zou vergoeden of dat ook
een compensatie ter hoogte van de ‘oude’ transitievergoeding zou worden betaald
(die vaak een stuk hoger uitvalt). Wij schreven hier al over in onze eerdere Legal Update.

De hiervoor genoemde vraag werd met name actueel door
de uitspraak van
de Hoge Raad van 8 november 2019, waarin is bepaald dat de werknemer met een
slapend dienstverband recht heeft op de transitievergoeding en dat die
transitievergoeding moet worden berekend per de dag volgend op het vervallen
van het opzegverbod (in de regel na twee jaar ziekte).

Beëindigen slapende dienstverbanden in 2019
Op grond van de overgangsregeling dient de werkgever, om in aanmerking te komen voor compensatie ter hoogte van de oude (vaak hogere) transitievergoeding, de ontslagprocedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 te starten.

Met betrekking tot een beëindiging met wederzijds
goedvinden, bevestigt de minister nu dat de werkgever nog in 2019 met de
werknemer tot overeenstemming moet zijn gekomen om in aanmerking te komen voor
de ‘hoge’ compensatie. De minister verduidelijkt dat een
beëindigingsovereenkomst gesloten in 2019 met een einddatum in 2020 nog door
het UWV zal worden afgewikkeld volgens de oude berekening van de
transitievergoeding.

Indien echter pas op of na 1 januari 2020
overeenstemming wordt bereikt over een beëindiging met wederzijds goedvinden,
compenseert het UWV slechts conform de rekenmethode van de nieuwe
transitievergoeding, ook indien de werkgever de oude (en hogere) vergoeding is
verschuldigd op grond van de genoemde uitspraak van de Hoge Raad.

Bij slapende dienstverbanden waarvan de loonbetalingsverplichting
is geëindigd voor 2020, is het dus zaak om nog deze maand overeenstemming te
bereiken over een beëindiging met wederzijds goedvinden of nog deze maand een
ontslagaanvraag in te dienen bij UWV. Alleen op die manier kan compensatie
worden verkregen ter hoogte van de huidige ‘oude’ transitievergoeding.

Uitstel ‘tweede maximum’ compensatie transitievergoeding
Minister Koolmees heeft in de brief van 13 december 2019 ook duidelijkheid gegeven over het ‘tweede maximum’ van de Compensatieregeling. De compensatie door het UWV is namelijk, kort gezegd, gemaximeerd tot

  1. het bedrag aan transitievergoeding dat de werkgever verschuldigd was op de dag na het moment dat de werknemer twee jaar ziek is;
  2. óf – als dat bedrag lager is – het bedrag aan brutoloon dat de werkgever tijdens de ziekte van de werknemer gedurende 104 weken heeft doorbetaald.

Deze tweede maximering riep een aantal vragen op,
bijvoorbeeld omtrent een vervroegde IVA-uitkering, een no-riskpolis of een
loonkostensubsidie. In de wetsgeschiedenis is hieraan geen aandacht besteed. De
minister heeft besloten om nader onderzoek te verrichten en het ‘tweede
maximum’ niet in werking te laten treden per 1 april 2020. De compensatie
wordt dus voorlopig niet gemaximeerd op het door de werkgever tijdens twee jaar
ziekte betaalde loon.

bron: Van Benthem en Keulen Advocaten, Utrecht

Dit is een Legal Update van Wouter van der Boon en
Evelien Brussee.

Wouter van der Boon 030 25 95 552 woutervanderboon@vbk.nl en

Evelien Brussee 030 25 95 552  evelienbrussee@vbk.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.